Media o nas:

 

 

Ortofotomapy z drona

Dziedziną nauk technicznych, która zajmuje się pozyskiwaniem, przekształcaniem, prezentacją i gromadzeniem informacji dotyczących danego terenu lub obiektu na podstawie zdjęć fotogrametrycznych, jest fotogrametria. Dzieli sią ją na fotogrametrię naziemną oraz fotogrametrię lotniczą. Zalety tej ostatniej to szybkość, pomiary bezkontaktowe i kompletność wyników.

Ortofotomapy, nazywane inaczej mapami fotograficznymi bądź fotomapami, stanowią kartometryczne odwzorowanie terenu, które jest tworzone na podstawie wykonanych wcześniej zdjęć lotniczych (najczęściej przy użyciu dronów, bezzałogowych statków lotniczych), których wykonanie umożliwia właśnie fotogrametria lotnicza.

Tego rodzaju obrazy stanowią doskonałe uzupełnienie klasycznych map, pozwalając na wykonywanie wszelkiego rodzaju standardowych czynności (pomiar odległości, odczyt współrzędnych, itp.). Każda ortofotomapa jest tworzona poprzez wewnętrzną orientację zdjęć, ich korekcję geometryczną oraz poprzez pozyskanie numerycznego modelu terenu. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu na ortofotomapach można nanieść również różnego rodzaju symbole, komentarze czy obiekty.

 

WYCENA INDYWIDUALNA

 

  

przykładowe zdjęcie ortofotomapy przy użyciu drona

 

 

 

Fotogrametria lotnicza

  Zaletą ortofotomap jest ogromny potencjał informacyjny oraz interpretacyjny – tego typu odwzorowania obszarów naszego globu należą obecnie do najpopularniejszych produktów fotogrametrii lotniczej w wielu krajach na całym świecie. Ortofotomapy wykonane z drona wykorzystuje się w wielu dziedzinach takich jak m.in.:
 ortofotomapa kopalni
  • budowlanej – pozwala na stworzenie dokumentacji przed inwestycją, w jej trakcie oraz po zakończeniu,

  • geodezji – tworzenie map,

  • leśnictwie – dzięki nim można zbadać, jaki jest stan zdrowotny drzewostanu oraz określić jego klasy wiekowe,

  • marketingu – wykonywanie materiałów promocyjnych dla inwestorów, samorządów, przedsiębiorców.

  Ponadto ortofotmapy mają zastosowanie przy badaniu i monitowaniu wałów przeciwpowodziowych (zarządzanie kryzysowe) czy tworzeniu innej dokumentacji.